Lucy Score

Lucy Score växte upp på landsbygden i Pennsylvania. Hon är den äldsta av tre syskon i ett bokbesatt hushåll.

Middagarna tillbringades ofta i tysthet medan familjemedlemmarna hade näsorna begravda i böcker.

Hon började skriva i andra klass, först uppsatser och sedan vidare till artiklar, bloggar och slutligen böcker.

Böcker utgivna av Printz Publishing