Barbro Guaccero

Barbro Guaccero föddes i Lund 1944 och är uppvuxen i Lund och Småland, där hon tillbringade barndomens somrar. I vuxen ålder lämnade hon Sverige

för att jobba som designer i Italien. Hon har även jobbat som vinproducent och bor numera tillsammans med sina 8 hundar och två katter på en gård i södra

Italien.

Böcker utgivna av Printz Publishing