Adele-Parks

Adele Parks

Adele Parks är en av Englands bäst säljande författare, med över två miljoner sålda böcker i Storbritannien, och översatt till 25 språk. Främlingar är hennes 13:e roman. Parks är också ambassadör för The Reading Agency, som vill ge alla en bättre chans i livet genom att öka läskunnigheten. Läs mer på www.adeleparks.com.

Mer av Adele Parks

Playing Away Game Over
Larger Than Life
The Other Woman’s Shoes
Still Thinking Of You
Husbands Young Wives’
Tales Tell Me Something
Love Lies
Men I’ve Loved Before
About Last Night
Whatever It Takes

Böcker utgivna av Printz Publishing

Främlingar